ARBETS- & SKYDDSHANDSKAR

Var rädd om dina händer! Om du skadar dem kan det ta lång tid att blir bra. Med rätt handskar är risken mindre att du skadar dig. Använd handskar som är anpassade för din arbetsmiljö och tänk på att det är viktigt att ha rätt storlek.

Med rätt handskar kan du minska risken för:

  • Vibrationsskador
  • Överkänslighet/allergi
  • Köldskador
  • Klämskador
  • Skärskador